МИНЕРАЛ 2000 ЕООД - Kaриера КОЗЯК, гр. Сливница

Дирекция "Минерални ресурси" е част от концерна STRABAG SE, един от водещите производители в пазара на кариерни материали в Централна, Югоизточна и Източна Европа.

Сертификати
Сертификати

[ ]

Продукти
Продукти

[ ]